Okrassowie i Tomasińscy dołączyli do projektu Sopocianie.

Zapraszamy do poznania losów rodziny Okrassów i Tamsińskich.