Notacja filmowa Pani Roswity Stern

Zapraszamy do obejrzenia notacji filmowej, w której Pani Roswita Stern opowiada o dziejach Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" w Sopocie.

http://www.sopocianie.muzeumsopotu.pl/relacja/roswita-stern-relacja