Nieznane zdjęcia Marii Moczydłowskiej w projekcie Sopocianie.

Dzięki uprzejmości rodziny Marii Moczydłowskiej, do Muzeum Sopotu trafiły nieznane zdjęcia posłanki na Sejm Ustawodawczy 1919-1922.  Maria Moczydłowska po wojnie zamieszkała w Sopocie w oświacie, między innymi wizytowała przedszkola. Fotgrafie można oglądać na profilu Marii Moczydłowskiej.