Komunikat prasowy „Sopocianie 1945-1948” konferencja prasowa

Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski i Dyrektor Muzeum Sopotu Małgorzata Buchholz-Todoroska zapraszają w środę, 3 kwietnia o godz. 12.00 do siedziby Muzeum (ul. Poniatowskiego 8) na konferencję prasową dotyczącą projektu „Sopocianie 1945-48”.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie nowa strona internetowa projektu, która będzie swojego rodzaju wirtualną encyklopedią miasta. Poza sylwetkami znanych mieszkańców, będzie można znaleźć tam historie zwykłych sopocian. Dzięki specjalnie stworzonemu formularzowi każdy będzie mógł uzupełnić stronę o życiorys swój lub osób sobie bliskich.

Stworzenie strony internetowej to jedna ze składowych całego projektu. W jego ramach przeprowadzone zostaną również digitalizacja relacji ustnych i pisemnych, badania archiwalno – biblioteczne, program edukacyjny, publikacja i film dokumentalny oraz wystawa, której otwarcie odbędzie się już 26 kwietnia.

Szczegółowe informacje: Karolina Babicz – Kaczmarek, tel. 58 551 22 66, 609 680 774,

e-mail: babiczkarolina@gmail.com