Informacja

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Józefa Golca (ur. 30.03.1935 - zm. 26.08.2017), wybitnego pedagoga, działacza społecznego, esperantysty, badacza i popularyzatora dziejów kurortu, wreszcie ukochanego wychowawcy pokoleń Sopocian. W uzdrowisku zamieszkał na stałe w 1957 r. Uczył w szkołach podstawowych nr 2 i 3, od 1965 r. do 1982 r. pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Matejki. Autora licznych publikacji, między innymi: "Sopot. Kronika XX wieku", "Sopocki słownik biograficzny", a wspólnie z Rajmundem Głembinem: "Dwa wieki sopockiego szkolnictwa"i "Poczet Ojców Miasta Sopotu".
30 marca 2017 r. mieliśmy zaszczyt i przyjemność świętować 82. urodziny Pana Profesora w Muzeum Sopotu.