Bolesława Skrocki - nowy profil

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetką Bolesława Skrockiego - nauczyciel, działacza politycznego i społeczny, publicysty, żołnierza Armii Krajowej, mieszkańca Sopotu.