Barbara Wojewska

Pani Barbara Wojewska opowiada o wydarzeniach jakie miały miejsce w Sopocie w marcu 1945 roku.