Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Anna Kurowska - pracownik sklepu "Społem" nr 7 na rogu ulic Kościuszki i Jagiełły, Sopot 1965-1969.
Anna Kurowska - pracownik sklepu "Społem" nr 7. Sklep mieścił się na rogu ulic Kościuszki i Jagiełły, Sopot 1965-1969.
Anna Kurowska za ladą sklepu "Społem" nr 7, Sopot 1965-1969.
Anna Kurowska za ladą sklepu "Społem" nr 7, Sopot 1965-1969.
Pracownice sklepu "Społem" nr 7. W centrum stoi Anna Kurowska, Sopot 1965-1968.
Pracownice sklepu "Społem" nr 7. W centrum stoi Anna Kurowska, Sopot 1965-1968.