Zdjęcia publikujemy według daty przekazania ich do Muzeum Sopotu.
Uczestnicy wyścigu rowerowego o "Błękitną wstęgę mola",1954 r.
Uczestnicy wyścigu rowerowego o "Błękitną wstęgę mola",1954 r.
Uczestnicy wyścigu rowerowego o "Błękitną wstęgę mola", Sopot 1954 r.
Uczestnicy wyścigu rowerowego o "Błękitną wstęgę mola", Sopot 1954 r.
Dyplom Stefana Grabowskiego za III miejsce w wyścigu rowerowym o "Błękitną wstęgę mola", Sopot 1954 r.
Dyplom Stefana Grabowskiego za III miejsce w wyścigu rowerowym o "Błękitną wstęgę mola", Sopot 1954 r.
Rodzinne zdjęcie Grabowskich. Od prawej Janusz brat Stefana, ciocia Jadwiga Berniak, Stefan Grabowski i kuzynki z dzieckiem, Sopot 1950 r.
Rodzinne zdjęcie Grabowskich. Od prawej Janusz brat Stefana, ciocia Jadwiga Berniak, Stefan Grabowski i kuzynki z dzieckiem, Sopot 1950 r.
Stefan Grabowski z ciotką Martą i bratem Januszem
Stefan Grabowski z ciotką Martą i bratem Januszem
Stefan Grabowski, Sopot 1949 r.
Stefan Grabowski, Sopot 1949 r.