Encyklopedia Sopocian

Ą
Ć
Ę
Ń
Ó
Y
Ź
Maria Bambaras
Izabella i Franciszek Barowie
Bogumiła Bartnik
Bogumiła Bartnik
Friedrich Basner (1869-1936)
Friedrich Basner
Bernard Benke
Hermann Heinrich Wilhelm Lorenz Benzler
Antoni Bianga
Jan Bianga
Jan Bianga
Władysław Bianga
Jan Bianga (junior), Sopot, ok. 1933 r.
Jan Bianga (junior)
Barbara Bianga Janczukowicz
Barbara Bianga – Janczukowicz
Wojtek Biczysko
Wojtek Biczysko
Adolf Bielefeldt
Adolf Bielefeldt
Hans Bielefeldt
Hans Bielefeldt
Arno Erwin Benjamin Bielefeldt
Arno Erwin Benjamin Bielefeldt
luty 1952, Jan, Janina i Marek Bojanowiczowie
Seweryn Marek Bojanowicz
Jerzy Borowski
Otto Bowien
Otto Bowien
Maria Braun
Marta Brühl
Elżbieta Buhrke
Elżbieta Buhrke
Helena Błasińska
Barbara Wojewska