Wilhelm Gall

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Wilhelm Gall (1860-1931) – radca szkolny prowincji pruskiej, działacz na rzecz reformy szkolnictwa w Wolnym Mieście Gdańsku, mason. Przybył do Gdańska z Frankfurtu nad Menem jako członek tamtejszej loży Jedność. W latach 1922-1928 członek sopockiej rady miasta. Mieszkał w willi przy ul. Królowej Jadwigi 5 (Victoriastraβe), wraz z innymi wolnomularzami. Od początku lat dwudziestych  honorowy członek sopockiej loży Pod Słońcem Pokoju. W 1928 roku jako jej Czcigodny Mistrz opuścił Sopot i udał się do miasta Weidenthal w Nadrenii. Do śmierci honorowy Mistrz sopockiej loży.