Pierwsza Komunia Święta, w środku ks. Władysław Szymański, Sopot lata 30. XX w

Kategorie haseł

Ksiądz Władysław Szymański (1901–1940) – ukończył Seminarium Duchowne w Pelplinie. Był wikariuszem w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Gwiazda Morza w Sopocie w latach 1935–1937. W trakcie posługi duchowej w kurorcie przede wszystkim wspierał jego polskich mieszkańców, działał w katolickich organizacjach polonijnych oraz jako opiekun Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. W 1937 roku został odwołany z parafii sopockiej przez gdańskie władze kościelne niechętne jego propolskiej działalności. Został aresztowany przez Niemców 1 września 1939 roku, następnie osadzony w obozie Stutthof i rozstrzelany 11 stycznia 1940 roku.