Prof. Stefan Herman

Kategorie haseł

muzyka
(3)

Profesor Stefan HERMAN (1903 – 1981)

 

Profesor Stefan HERMAN urodził się w dniu 16 lipca 1902 roku w Warszawie. Lata szkolne do matury spędził w Ostrowii Mazowieckiej; maturę uzyskał w słynnym gimnazjum Księży Salezjanów w Sokołowie Podlaskim  Od 14 roku życia dojeżdża regularnie do Warszawy na lekcje gry na skrzypcach u prof. Józefa  Jarzębskiego. W roku 1925 podjął studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1926-1934, dodatkowo studiował w Państwowym Konserwatorium i Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem profesorów Józefa Jarzębskiego i Ireny Dubiskiej. W latach 1933-1940 prowadził klasę skrzypiec we Wszechnicy Muzycznej w Warszawie, a od 1936 roku wielokrotnie występował na estradach warszawskich, także w Filharmonii Warszawskiej. W 1938 roku wyjechał  na studia do Paryża w klasie Clade’a Lamoureux, uczył się też u Henri Marteau w Paryżu. W tym też czasie pobierał także prywatne lekcje u będącego wówczas u szczytu sławy naszego wspaniałego wirtuoza wiolinisty  Bronisława Hubermana.

Sam podkreślał  jak ogromną rolę  odegrał w jego kształceniu Bronisław Huberman, którym był  zafascynowany. Tuż przed wojną jeździł za nim po Europie, słuchał jego koncertów i miał nuty z opracowaniami Hubermana.

Okupację niemiecką spędził w Warszawie udzielając prywatnych lekcji oraz występując w kawiarni SIM i na koncertach symfonicznych organizowanych przez Zygmunta Latoszewskiego.

Po wojnie przenosi się na stałe do Sopotu, zamieszkując z żoną i przybraną córką w stojącym do dzisiaj domu przy ul. Obrońców Westerplatte 36, który szybko stał się mekką życia muzycznego na Wybrzeżu, gdzie przyjeżdżało i zatrzymywało się wielu słynnych ówcześnie muzyków i pedagogów.

Od roku 1948 był nieprzerwanie związany z Państwową Wyższą Szkołą Muzyczną w Sopocie (późniejszą Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku), przechodząc tam kolejne szczeble kariery akademickiej od stanowiska wykładowcy, następnie docenta, aż po profesora nadzwyczajnego, które objął w 1975 roku i piastował aż do śmierci. Równolegle do pracy w uczelni prowadził działalność pedagogiczną w trójmiejskich szkołach muzycznych niższego i średniego stopnia oraz udzielał prywatnych lekcji wielu uznanym później wiolinistom Był też autorem audycji radiowych i organizatorem koncertów upowszechniających muzykę.

Profesor Herman był  wybitnym solistą o nieprawdopodobnej technice gry oraz mistrzem  w przekazywaniu tajników tej techniki. Posiadał wspaniały instrument w postaci skrzypiec Guarneriego, o nieprawdopodobnie silnym tonie i głębokim brzmieniu.

38 skrzypków z klasy prof. Hermana otrzymało dyplomy ukończenia szkoły muzycznej II stopnia, a 17 osób ukończyło studia wyższe; najwybitniejsi z nich to:

 

  • Konstanty Andrzej Kulka – zwycięzca konkursu w Monachium (1966), skrzypek o światowym rozgłosie, profesor uczelni muzycznych w Warszawie i Gdańsku, doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.
  • Edward Zbigniew Zienkowski – zwycięzca konkursów w Berlinie Zachodnim (1979) i Budapeszcie (1979), profesor Uniwersytetu Muzycznego w Wiedniu.
  • Joanna Mądroszkiewicz (zm. 2014) – laureatka  konkursów międzynarodowych, koncertująca skrzypaczka mieszkająca w Wiedniu.
  • Krystyna Herman (przybrana córka) - koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej w RFN
  • Zygmunt Marek Kowalski – koncertmistrz Orkiestry Opery la Monnaie w Brukseli I profesor Królewskiego Konserwatorium w Brukseli
  • Mirosława Pawlak (zm. 2017) – profesor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, kontynuatorka wiolinistycznej tradycji pedagogicznej prof. Hermana.
  • Maciej Sobczak - profesor i JM Rektor Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Uczniem Profesora był również znany muzyk Seweryn Krajewski współtwórca zespołu Czerwone Gitary, który narodził się w Sopocie.

Profesor Stefan Herman był autorem prac teoretycznych poświęconych nauczaniu gry na skrzypcach, kompozycji dydaktycznych, opracowań utworów innych kompozytorów (wydania głównie w Polskim Wydawnictwie Muzycznym).  Pełnił też wielokrotnie rolę Jurora konkursów skrzypcowych w Polsce i za granicą. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w dniu  3 kwietnia 1981 roku. Został pochowany na Cmentarz Katolickim w Sopocie.