Otto Julius Friedrich Gerike

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Otto Julius Friedrich Gerike (1856-1933) – kupiec z Magdeburga, eksporter cukru trzcinowego i buraczanego (Gerike, Bahr & Co. Zuckeragentur/Zuckergroßhandlung). Członek licznych organizacji m.in.od 1890 roku loży Eugenia pod Ukoronowanym Lwem. W latach 1906-1919 przewodniczący Towarzystwa Upiększania i Popierania Wrzeszcza (Verein Zur Verschönerung Und Förderung Langfuhrs). Około 1922 roku przeniósł się do Sopotu. Zamieszkał w willi przy ul. S. Żeromskiego 24/26 (Sternweg). Kierował pracami sopockiej ochotniczej straży pożarnej. Od 1924 roku stał na czele lokalnego towarzystwa zajmującego się upiększaniem miasta. Z jego inicjatywy przy leśnych ścieżkach ustawiono tablice informacyjne i ławki, zadrzewiono okolice mola i urządzono leśne punkty widokowe. Autor broszury 50 lat Towarzystwa Upiększania i Popierania Miasta Sopotu 1881-1931 50 Jahre Verein zur Verschönerung und Förderung der Stadt Zoppot 1881-1931. W latach 1924-1933  członek rady miasta (na jego cześć ustawiono w Sopocie głaz narzutowy, ufundowany przez radnych miejskich).