Otto Bowien

Otto Bowien (1863–1931), zasłużony duszpasterz parafii ewangelickiej w Sopocie. Urodził się w Morągu. Studia teologiczne odbył na Uniwersytecie w Królewcu, gdzie w 1889 roku został ordynowany i wprowadzony w urząd duchownego. W 1901 roku objął stanowisko proboszcza parafii sopockiej. W czasie swojej służby dokończył budowę największego kościoła ewangelickiego w Sopocie – kościoła Zbawiciela (obecnie katolicki kościół garnizonowy pw. św. Jerzego). W latach 1914–1919 z inicjatywy ks. Otto Bowiena został wybudowany drugi kościół ewangelicki – kościół Odkupiciela, po wojnie przemianowany na kościół Zbawiciela.

Ks. Otto Bowien również znacząco zasłużył się dla miasta i wpłynął na jego rozwój. Założył przedszkole oraz szkołę, wybudował trzy zakłady opieki, był krzewicielem oświaty, inicjatorem powołania wielu stowarzyszeń społecznych. Jako ekumenista utrzymywał kontakt z lokalnymi społecznościami rzymskokatolicką i żydowską. Swoją służbę duszpasterską pełnił ponad 30 lat. Odszedł nagle w październiku 1931 roku, wracając z Gdańska z konferencji teologicznej.

Postać ks. Otto Bowiena uhonorowano w 2001 roku – od 10.06. tego roku jego imię nosi skwer przy ewangelickim kościele Zbawiciela w Sopocie.