Oskar Meltzner

Oskar Meltzner urodził się w Pillau, czyli dzisiejszym Baltijsku, w rodzinie mistrza rzeźnickiego Emila Meltznera i Johanny Henriette Meltzner z domu Zirkwitz. Pod koniec lat 90. XIX wieku Oskar przeniósł się do Królewca i ożenił się z Aurelie Sturm. W Królewcu urodzili się jego synowie: Herbert Emil – 7 stycznia 1897 roku oraz Benno – dwa lata później.

W Królewcu Oskar dorobił się znacznego majątku. Około roku 1911 rodzina Meltznerów zamieszkała w Gdańsku, najpierw w kamienicy przy ulicy Karmelickiej 6, następnie około roku 1920 rodzina kupiła dom w centrum Wrzeszcza, przy ówczesnej Hauptstrasse 101b (dziś ul. Grunwaldzka), w którym mieszkała do czasu nabycia willi w Sopocie. W Archiwum Państwowym w Gdańsku zachowały się akta firmy Oskara i Herberta Meltznerów, która została zarejestrowana w Gdańsku 1 lipca 1911 roku pod nazwą „Vulkan – Eisengiesserei”. Przedsiębiorstwo działało w przemysłowej dzielnicy Młyniska, przy Broschkischer Weg 18 (dzisiaj ul. Wiślana), w budynku dawnej elektrowni i stalowni.

W roku 1922 Oskar przepisał firmę na syna Herberta, zmieniając jednocześnie jej nazwę na „Vulkan – Eisengiesserei und Maschinenfabrik”. Herbert ożenił się z gdańszczanką Helgą Idą Meyer (1899–1964). Ich dwoje dzieci urodziło się we Wrzeszczu – Inge Wilfriede w 1928 roku, a Klaus Dieter w 1929 roku.

W 1928 roku Oskar Meltzner zakupił od spadkobierców Ernsta Claaszena willę przy Ernststrasse 8 i w tym samym roku przeniósł się do niej wraz z żoną.

W 1932 roku Oskar Meltzner pojechał do Królewca na leczenie; zmarł 25 października 1932 roku w Szpitalu Miejskim w następstwie wylewu. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.

Na mocy umowy spadkowej majątek przy Ernststrasse został podzielony między dwóch synów – Herbert otrzymał dwie trzecie spadku, Benno – jedna trzecią. Po wykupieniu w roku 1934 części należącej do brata Herbert Meltzner został wyłącznym właścicielem posesji w Sopocie i pozostał nim do końca drugiej wojny światowej. Wiosną 1945 roku Ida wraz z dziećmi opuściła Sopot, natomiast jej mąż został wcielony do cywilnej obrony Gdańska. Rodzina odnalazła się dopiero po kilku latach. Inge mieszka obecnie w Nowej Zelandii; jej wnukowie mieszkający w Australii kilka razy odwiedzili Muzeum Sopotu. Natomiast synowie Klausa Dietera żyjący w Niemczech Zachodnich przekazali nam dzieje swojej rodziny.

W czasie, gdy willa znajdowała się w rękach Meltznerów, przeprowadzono kilka remontów. W 1928 roku od strony promenady powstało ogrodzenie, a konstrukcję szkieletową umieszczoną w szczytach dachów przykryto dachówką „karpiówką”. W 1934 roku zmodernizowano łazienki i toalety na trzech kondygnacjach od parteru po strych, w 1937 roku zaś do południowo- zachodniego narożnika willi dobudowano dwa garaże.