Mieczysław Olszewski (? – 01.09.1939).
Najstarszy syn Franciszka i Wandy Olszewskich, wraz z rodzicami zamieszkał w Sopocie w 1935 r. Został kolejarzem, aktywnie udziela się także w Gminie Polskiej-Związku Polaków. Pełnił obowiązki zawiadowcy stacji w Szymankowie, gdzie został rozstrzelany w dniu 01.09.1939 r.