Kategorie haseł

Martha Claaszen (? - 1945) – druga żona Ernsta Augusta Claaszena, córka Alberta Steinmeyera, właściciela ziemskiego z Grabowa koło Świecia. Majątek ten słynął przede wszystkim z hodowli koni. Albert Steinmeyer rokrocznie wysyłał swoje wierzchowce do Sopotu, na odbywające się tutaj słynne gonitwy, osiągając znakomite wyniki. Ernst August i Martha mieli dwie córki – urodzoną w Gdańsku w roku 1890 Theodorę oraz znacznie młodszą, urodzoną już w Sopocie 5 września 1907 roku Ruth Asta. Po śmierci Ernsta Augusta rodzina znalazła się w fatalnej sytuacji finansowej, co zmusiło  Marthę Claaszen  do sprzedaży w 1928 r. sopockiej willi gdańskiemu przedsiębiorcy Oskarowi Meltznerowi i przeniosła się wraz z córką Ruth do czynszowej kamienicy przy dzisiejszej ul. Kościuszki 44 w Sopocie. W listopadzie 1944 r. wyjechała z Ruth do Kopenhagi, gdzie zmarła w 1945 r.