Maria Moczydłowska

Maria Moczydłowska z domu Grzymkowska urodziła się 4 października 1886 w Łomży. Po uzyskaniu przez kobiety praw wyborczych w 1918 roku została wybrana na Sejm Ustawodawczy (1919-1922) z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego (NZL). Była pierwszą kobietą przemawiającą w polskim sejmie. Po II Wojnie Światowej związała się z Sopotem. Przez całe życie aktywnie działała na rzecz kobiet.