Józef Golec
Józef Golec "Wspomnienie 1935 - 2017"
 

Józef Golec (30.03.1935–26.08.2017) – pedagog, działacz społeczny, harcerz, esperantysta i popularyzator esperanta, nauczyciel plastyki w sopockich szkolach podstawowych nr 2 i nr 3, od 1965 do 1982 r. pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Matejki, radny miasta Sopotu w latach 1990-2002, wychowawca pokoleń sopocian, organizator wielu konkursów plastycznych, twórca ekslibrisów, badacz i autor publikacji poświęconych dziejom rodzinnego Śląska Cieszyńskiego oraz Sopotu.

Józef Golec ukończył Szkołę Ćwiczeń Liceum Pedagogiczne w Cieszynie. Krótko po maturze podjął pracę jako nauczyciel w Wojkowicach Komornych koło Będzina na Śląsku. 
W 1957 r. przeprowadził się do Sopotu. Absolwent pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Uczestnik kursów dla nauczycieli rysunków prowadzonych przez profesora Władysława Lama – malarza, znawcę sztuki dziecka. Józef Golec uczył plastyki. W latach 1957–1961 pracował w Szkole Podstawowej nr 3 w Sopocie, później w szkole nr 2 w Sopocie (1961–1965), od 1965 r. był dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Matejki w Sopocie. Jego marzeniem było stworzenie szkoły rozwijającej pasje i talenty dzieci. Przykładał niezwykłą wagę do nauki plastyki i języka esperanto, popularyzowania turystyki, harcerstwa oraz gry w szachy. Rozbudował w szkole ofertę zajęć pozalakcyjnych: między innymi był inspiratorem powstania chóru i licznych sekcji sportowych. Dzięki jego staraniom sopocka „ósemka” weszła w 1973 r., jako druga szkoła podstawowa w kraju, do międzynarodowego zespołu Szkół Stowarzyszonych UNESCO. W 1980 r. Minister Oświaty mianował go na trzy lata członkiem Kolegium Redakcyjnego miesięcznika „Nowa Szkoła”. Po wprowadzeniu stanu wojennego został usunięty ze stanowiska dyrektora, później przez trzy lata nie wykonywał zawodu nauczyciela. Od 1986 r. pracował jako nauczyciel plastyki w szkole nr 53 w Gdańsku-Nowym Porcie. W 1989 r. przeszedł na emeryturę. Nadal jednak był aktywny zawodowo i prowadził zajęcia plastyczne dla dzieci.
 
 
SZTUKA
Pasją Józefa Golca była plastyka dziecięca. Dbał o rozwój zdolności plastycznych swoich uczniów. Doskonale wysażył pracownie plastyczne szkoły, między innymi zorganizował ciemnię. Sopocka „ósemka” szybko stała się znana z wysokiego poziomu prac artystycznych. Podopieczni Józefa Golca zdobywali medale w lokalnych, ogólnokrajowych i międzynarodowych konkursach plastycznych. Nauczyciel zorganizował między innymi w 1981 r. dużą wystawę prac swoich uczniów pt. „Polska współczesna w oczach jej dzieci”. Wystawa prezentowana była na I Krajowym Zjeździe „Solidarności” i Kongresie Kultury Polskiej w Warszawie. W okresie 1985–1986 (przez 11 miesięcy) przebywał w Paryżu i Niemczech, gdzie prezentował wystawę prac swoich uczniów pt. „Mali świadkowie wielkich wydarzeń”, m.in. w Galerii Pierre Cardin w Paryżu pod patronatem ówczesnego mera Paryża Jacques'a Chiraca, Akademii Katolickiej w Trewirze i w Moguncji.
Józef Golec prowadził warsztaty plastyczne na terenie rodzinnego Ślaska Cieszyńskiego, ale również za granicą: w Czechach, Niemczech, Danii i Izraelu.
Prace plastyczne uczniów Józefa Golca były wystawiane w 29 krajach świata. Wychował ponad 270 medalistów i ponad kilkuset laureatów międzynarodowych konkursów sztuki dziecka.
W 1981 r. został członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Wychowania przez Sztukę (INSEA). Uczestniczył również w międzynarodowych kongresach i sympozjach poświęconych sztuce dzieci.
 
HARCERSTWO
Józef Golec działał w Związku Harcertswa Polskiego. Od 1973 do 1979 r. pełnił funkcję szczepowego (instruktora harcerskiego) w "ósemce". Bardzo dbał o rozwój kultury fizycznej. W szkole funkcjonowało wiele sekcji sportowych. Wyjątkowe sukcesy odnosili członkowie sekcji łuczniczej. Promowano również turystykę pieszą. Golec zorganizował i poprowadził kilkanaście obozów krajowych i zagranicznych dla swoich uczniów. Do historii szkoły przeszedł obóz pieszy wędrowny z Rumunii do Polski.  
Jako dyrektor dbał o infrastruktę sportową szkoły.
 
SZACHY
Sopocka „ósemka“ była pierwszą szkołą w Polsce, w której wprowadzono szachy jako przedmiot nauczania (w 1977 r.). Józef Golec był inicjatorem, organizatorem i gospodarzem kilkudziesięciu turniejów szachowych dla młodzieży szkolnej. „Ósemka” była dwukrotnie organizatorem Mistrzostw Polski (III w 1977 r. i IV w 1979 r.), a także turniejów międzynarodowych. 
 
ESPERANTO
Józef Golec był zaangażowany w rozwój polskiego ruchu esperanto. W „ósemce” nie tylko nauczano języka esperanto jako przedmiotu nieprzerwanie od 1967 do 1982 r., ale również zorganizowano w szkole jedyny w Polsce Dziecięcy Teatrzyk Esperancki. Józef Golec był organizatorem pierwszego w Polsce Muzeum Esperanckiego w Sopocie, które funkcjonowało w latach 1972–1977. Do końca życia był członkiem Stowarzyszenia Esperantystów Trójmiasta „Torento”.
 
 
RÓŻNE
Józef Golec działał również na polu społeczno-kulturalnym. Zajmował się historią Sopotu i Cieszyna. Był autorem licznych publikacji popularyzujących dzieje tych miast. Pracował na rzecz społeczności obu miejscowości. W latach 1990–2002 był radnym miasta Sopotu. W 1996 r. założył Gdańskie Bractwo Cieszyniaków, dla którego opracowywał i wydawał biuletyn pt. „Cieszyniok”.