Jan Bianga (junior), Sopot, ok. 1933 r.

Kategorie haseł

sport
(8)

Jan Bianga (młodszy / junior) (ur. ?? - zm. 1982) Działacz polonijny, trener i zawodnik bokserski KS „Gedania”. Uczeń Gimnazjum Polskiego i Wyższej Szkoły Handlowej w Gdańsku. Kolporter prasy polskiej w Gdyni-Orłowie. Po ukończeniu szkoły pracował w Komisariacie Generalnym Rzeczypospolitej w dziale rachuby. Wcześnie zainteresował się boksem – początkowo w klubie policyjnym we Wrzeszczu, potem wstąpił do KS „Gedania”.
Jeden z najlepszych bokserów Wolnego Miasta Gdańska, mimo nacisków nigdy władz nie reprezentował Niemiec. Jesienią 1939 aresztowany przez Gestapo za odmowę współpracy.
Więzień obozów Stutthoff, Saschenhaussen, Mauthausen-Gusen.
Po wojnie wraca do Sopotu.
W 1964 roku rozpoczyna zajęcia trenerskie w sopockim Technikum Handlowym.