Jakub Schutta (1896 – 1940) Mieszkaniec Sopotu, pracownik Polskich Kolei Państwowych w Wolnym Mieście Gdańsku, członek Gminy Polskiej Związku Polaków, Macierzy Szkolnej, Towarzystwa b. Powstańców i Wojaków w Sopocie, Kolejowego Przysposobienia Wojskowego, Kolejowego Klubu Sportowego. W 1935 roku mianowany starszym asesorem w Dyrekcji Okręgowej Kolei Polskich. Aresztowany 1 września 1939 roku, więzień Viktoriaschulle, obozu w Stutthofie. Zmarł z wycieńczenia w trakcie transportu do Nowego Portu 18. I. 1940 roku.