Helena Błasińska (1902 – 2002)

Zamieszkała wraz z mężem Stanisławem w Sopocie zaraz po wojnie. Stanisław (zm. w 1953 r.) został powołany na kuratora okręgowego. Helena przez długie lata pracowała jako nauczycielka w Szkole Podstawowej nr. 4. Mieli dwoje dzieci, Andrzeja i Janinę.