Kategorie haseł

Gustaw Roth-Kowalski urodził się 2 czerwca 1912 roku w Sopocie. Był bratem Izabelli Stern. Razem z siostrą należał do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którego działalność służyła nie tylko propagowaniu sportu i zdrowego stylu życia, ale także podtrzymywaniu i rozwijaniu świadomości narodowej oraz postaw obywatelskich. Gustaw uprawiał różne dyscypliny sportu, m.in. trenował gimnastykę i biegi. Po wybuchu II wojny światowej udał się do Warszawy – jako polski patriota i druh „Sokoła” uważał, że to jego obowiązek. Brał udział w powstaniu warszawskim. Ukrywał się także w przebraniu chłopa – w rodzinnym archiwum zachowało się jego zdjęcie z 1944 roku w stroju chłopskim. W tym czasie posługiwał się pseudonimami, miał ich kilka, m.in. Antoni i Toni – do jego drugiego imienia (Antoni). Z tego okresu pochodzi też drugi człon jego nazwiska – Kowalski – który zachował do końca życia. Po wojnie jako żołnierza Armii Krajowej dotknęły go liczne represje. Miał wiele problemów ze znalezieniem i utrzymaniem pracy. W 1991 roku Gustaw Roth-Kowalski otrzymał nagrodę im. ks. dr. Bolesława Domańskiego za działalność patriotyczną na terenie Wolnego Miasta Gdańska oraz pracę w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” i Towarzystwie Ludowym. Gustaw Roth-Kowalski zmarł w 1992 roku.