Franz Krüger

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Franz Krüger (1873-po 1945) – pastor kościoła Św. Trójcy, w latach 1921-1923 duszpasterz w kościele św. Bartłomieja w Gdańsku. Około 1924 roku zamieszkał w Sopocie przy ul. Kasprowicza 5 (Kolathstraβe). W latach 1927-1937 proboszcz gminy ewangelickiej w Trutnowych. Od 1913 roku  członek loży Eugenia pod Ukoronowanym Lwem (w 1921 roku uzyskał trzeci stopień wtajemniczenia), pełniąc  w niej urząd Mówcy. Po utworzeniu sopockiej loży Pod Gwiazdą na Wschodzie przeniósł się do niej z Eugenii. Od 1928 roku Czcigodny Mistrz loży. Powrócił do Sopotu około 1937 roku. W 1946 roku został zmuszony do wyjazdu do Niemiec wraz z ostatnią grupą wiernych.