Ferdinand Adolph Kergel

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Ferdinand Adolph Kergel (1857-po 1940) – fotograf. Urodził się w Kwidzynie, gdzie prowadził zakład fotograficzny z bratem Paulem. Od około 1909 roku przebywał w Sopocie. Założył atelier mieszczące się do końca II wojny światowej przy obecnej ul. Bohaterów Monte Cassino 38 (ówczesnej Seestraβe 42). Od 1912 roku przynależał do loży Jedność, a od 1919 roku stale odwiedzał sopocką lożę Pod Słońcem Pokoju. Był członkiem loży wewnętrznej In Domino Spes. W latach trzydziestych mieszkał przy ul. Andersa 14 (Brombergstraβe).