Franciszek Olszewski (13.12.1881-7.02.1941 w Dachau)
W 1914 przeprowadził się z żoną Zofią do Gdańska z miejscowości Szaty k. Kowna. Zangażowany się w działalności polonijną, w tym duchu wychował urodzone już w Gdańsku dzieci : Mieczysława, Wandę i Alfonsa (ur. 1916 r.).
Franciszek Olszewski od 1917 roku należał do Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Zrzeszenia Pracy i Gminy Polskiej, Związku Polaków, Towarzystwa byłych Wojaków.
Za swoją działalność odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1938 roku.
W 1935 roku rodzina Olszewskich przenosi się do Sopotu.
W dniu 01. 09. 1939 r. mienie rodziny zostaje skonfiskowane, a Franciszek, wraz z synem Alfonsem, zostają aresztowani i osadzeni w Stuthoffie.
Franciszek Olszewski ginie w obozie w Dachau – metryka zgonu datowana jest na 7. 02.1941 roku.