Arno Erwin Benjamin Bielefeldt

Kategorie haseł

Masoni
(35)

Arno Erwin Benjamin Bielefeldt – (1881- po 1940 r.) – sopocki kupiec i mistrz wolnomularski, wywodził się ze znanej rodziny Bielefeldtów z Szawałdu, osiadłej w Sopocie. Z wykształcenia inżynier. Prowadził specjalistyczny sklep z urządzeniami elektrycznymi w domu handlowym Fastów. Mieszkał przy ul. Kościuszki 47 (Schulstraβe). W 1907 roku Arno Bielefeldt wraz z kuzynem Adolfem Bielefeldtem  przyjęty do loży Pod Zwycięskim Światłem we Wrzeszczu. W 1918 roku współzałożyciel sopockiej loży Pod Słońcem Pokoju, a następnie jej Dozorca, Mówca i Ekspert. Mistrz loży w latach 1929-30. Autor licznych artykułów w prasie wolnolumarskiej (Meckenburgisches Logenblatt) z lat 1919-1932, opartych o jego wykłady w loży.