Aleksander Różankowski (1884 – 1940) Inżynier, absolwent wiedeńskiej Wyższej Szkoły Technicznej i Politechniki we Lwowie. Inżynier, inspektor i radca dróg wodnych (min. w Śremie, Poznaniu, Gdańsku) i budownictwa wodnego. Naczelnik Zarządu Dolnej Wisły w Radzie Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku, członek Gminy Polskiej Związku Polaków oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, w latach 1934 – 39 wiceprezes Koła Przyjaciół Harcerstwa w Sopocie. Mieszkał w Sopocie wraz z rodziną od 1928 roku. W dniu wybuchu wojny nie opuścił Sopotu, informując bliskich : To jest moja placówka wojskowa. Ja nie mogę zejść z posterunku. 1. 09. 1939 zostaje aresztowany, już następnego dnia trafia do obozu Stutthof, gdzie zostaje zamordowany 11. 01. 1940 roku.