Albert Lipczinski (1876–1974)

Kategorie haseł

sztuka
(13)

Albert Lipczinski (1876–1974) – artysta malarz, uczeń Königlische Provinzial Kunst Gewerbeschule (Królewskiej Prowincjalnej Szkoły Rzemiosł Artystycznych) w Gdańsku. W 1897 roku wyjechał do Liverpoolu, gdzie kontynuował naukę i aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym miasta. Tam poznał swoją przyszłą żonę – Elisabeth Milne. Podczas I wojny światowej został zmuszony, jako obywatel niemiecki, do opuszczenia Wielkiej Brytanii. Do Sopotu wrócił w 1919 roku i pozostał tu do śmierci. Należał do najbardziej znanych malarzy działających w Sopocie od końca XIX wieku aż po lata 70. XX wieku. Do dziś wiele jego obrazów znajduje się w kolekcjach prywatnych w Sopocie. Wydawnictwo słowo/obraz/terytoria wydało niedawno książkę Davida Binghama Albert Lipczinski. Malarz niepokorny.